Kunskaper


Programmering: .Net (C#, ASP, MVC), XNA (MonoGame), C++,
Webbdesign och webbprogrammering: HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, React, WordPress, jQuery, TypeScript, XML, AJAX, PHP, SQL, Människa-Datorinteraktion
Datorberäkningar: Numerisk analys, Matlab, Maple, Grundläggande FEM
Matematik: Grundläggande analys, flervariabelanalys, komplex analys,
matematisk fysik
Fysik: Grundläggande fysik, astrofysik, mekanik, kvantmekanik, relativitetsteori

bild keyboard